GERSTEL Cooled Injection System CIS

Cooled injection system Gerstel CIS là một dạng PTV inlet (programmed-temperature vaporization) với khả năng tùy biến nhiều nhiệt độ khác nhau cho inlet của GC hoặc GC/MS Kết hợp với các chế độ khác nhau như On-column, Split, Spitless, Solvent vent, Stop flow nóng/lạnh cho phép CIS hoạt động với nhiều ứng dụng mà injector theo kiểu PTV của các hãng khác không thể đáp ứng.

Explore more

Flyer

Supplies

Kỹ thuật chiết pha rắn phân tán DPX

Disposable pipette extraction (DPX) là một kĩ thuật chiết pha rắn phân tán (dispersive solid phase extraction – dSPE). Đây là một kĩ thuật mới, cho phép chiết các phân tử chất phân tích trong dung dịch tương tự với kĩ thuật chiết lỏng-lỏng nhưng lượng dung môi sử dụng ít hơn nhiều, giúp tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường. Khác với kĩ thuật chiết pha rắn thông thường, DPX bao gồm vật liệu hấp phụ pha rắn được nhồi “lỏng lẻo” trong đầu tip pipette. Mẫu được hút trực tiếp vào đầu tip pipette này, tiếp xúc với vật liệu hấp phụ và trộn lẫn bằng cách rút không khí thông qua đầu tip. Quá trình trộn lẫn cực kỳ hiệu quả, mẫu được chiết nhanh chóng, mang đến hiệu suất cao.

 

Explore more

Kỹ thuật chiết Twister SBSE

Stir bar sorptive extraction (hay SBSE) là phương pháp chiết hấp phụ không sử dụng dung môi hữu cơ, được Gerstel thương mại hóa với tên gọi Twister. Chất phân tích sẽ được hấp phụ lên một thanh khuấy từ có phủ vật liệu PDMS (polydimethylsiloxane) hoặc copolymer của PDMS/EG (ehtylene glycol), sau đó được giải hấp và phân tích trên các hệ thống sắc ký.

Chất phân tích được hấp phụ và tập trung lên Twister, đây là một phương pháp làm giàu mẫu, tăng độ nhạy cho phương pháp phân tích. Thể tích pha hấp phụ có thể lên đến 126 µL nên có thể cho độ nhạy cao hơn phương pháp SPME đến 1000 lần.

Twister phù hợp cho các phương pháp phân tích GC, GC/MS và LC, LC/MS. Các chất hấp phụ vào Twister có thể được giải hấp bằng nhiều cách: (1) sử dụng nhiệt độ (phương pháp giải hấp nhiệt hay thermal desorption – TD), ứng dụng cho phép phân tích các chất dễ bay hơi và bền nhiệt, tích hợp vào hệ thống GC hoặc GC/MS. (2) Giải chiết hay chiết ngược chất phân tích từ Twister vào dung môi hữu cơ, cách làm này phù hợp cho các chất phân tích khó bay hơi hoặc không bền nhiệt, phù hợp cho việc phân tích bằng LC hay LC/MS.

 

Explore more

Flyer

Supplier

Module Thổi khô dung môi

MULTI-POSITION EVAPORATION STATION mVAP

Module GERSTEL mVAP thực hiện quy trình thổi khô dung môi được tự động hóa hoàn toàn, cho phép làm giàu mẫu giúp tăng khả năng phát hiện của phương pháp hoặc luân chuyển các loại dung môi khác nhau phù hợp với quá trình phân tích bằng hệ thống LC/MS, GC/MS sẵn có.

mVAP được tích hợp hoàn toàn vào hệ thống MPS với khả năng xử lí đến 240* mẫu theo từng lô 6 mẫu. Quá trình thổi khô được thực hiện ở điều kiện nhiệt độ, áp suất chân không, tốc độ lắc do kỹ thuật viên cài đặt, các thông số được cài đặt một cách linh hoạt cho từng nhóm chất nhằm đạt được hiệu suất cao và hạn chế sự thất thoát chất phân tích.

Tự động hóa hoàn toàn quy trình thổi khô dung môi, tích hợp vào hệ thống MPS (Multi Purpose Sampler)

Explore our flyer