Module Cân

Hệ thống Gerstel MPS tích hợp Module cân giúp tự động hóa thao tác cân mẫu lỏng, dung dịch chuẩn, hóa chất hoặc dung dịch pha loãng.

Quy trình thử nghiệm sử dụng nhiều loại tác chất ở nhiều bước khác nhau, được sắp xếp theo trình tự chính xác chỉ qua click chuột trên phần mềm MAESTRO.

Để đảm bảo quá trình xây dựng phương pháp phù hợp, phần mềm MAESTRO cho phép xuất dữ liệu dạng bảng Excel, giúp điều chỉnh và xác nhận các tác vụ chính trong hệ thống GERSTEL MPS

GERSTEL MPS tích hợp Module cân đơn giản hóa công việc phòng lab và trực quan hóa dữ liệu, giảm thiểu rủi ro sai số hệ thống và sai sót từ quá trình thực nghiệm, nâng cao chất lượng và độ tin cậy phòng thí nghiệm. 

 


Để được hỗ trợ thêm xin vui lòng liên hệ:
???? Facebook/Linkedin: Gerstel Distributor
???? Email: indochina.COE@transmed.com.vn
???? Để xem các sản phẩm của GERSTEL: www.gerstel.com
Sản phẩm được phân phối độc quyền bởi công ty Transmed