Gerstel - Products

Bộ tiêm mẫu đa chức năng

Cooled injection system Gerstel CIS là một dạng PTV inlet (programmed-temperature vaporization) với khả năng tùy biến nhiều nhiệt độ khác nhau cho inlet của GC hoặc GC/MS Kết hợp với các chế độ khác nhau như On-column, Split, Spitless, Solvent vent, Stop flow nóng/lạnh cho phép CIS hoạt động với nhiều ứng dụng mà injector theo kiểu PTV của các hãng khác không thể đáp ứng.

Explore more

Flyer

Supplies

Kỹ thuật chiết pha rắn phân tán DPX

Disposable pipette extraction (DPX) là một kĩ thuật chiết pha rắn phân tán (dispersive solid phase extraction – dSPE). Đây là một kĩ thuật mới, cho phép chiết các phân tử chất phân tích trong dung dịch tương tự với kĩ thuật chiết lỏng-lỏng nhưng lượng dung môi sử dụng ít hơn nhiều, giúp tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường. Khác với kĩ thuật chiết pha rắn thông thường, DPX bao gồm vật liệu hấp phụ pha rắn được nhồi “lỏng lẻo” trong đầu tip pipette. Mẫu được hút trực tiếp vào đầu tip pipette này, tiếp xúc với vật liệu hấp phụ và trộn lẫn bằng cách rút không khí thông qua đầu tip. Quá trình trộn lẫn cực kỳ hiệu quả, mẫu được chiết nhanh chóng, mang đến hiệu suất cao.

 

Explore more

Module Thổi khô dung môi

MULTI-POSITION EVAPORATION STATION mVAP

Module GERSTEL mVAP thực hiện quy trình thổi khô dung môi được tự động hóa hoàn toàn, cho phép làm giàu mẫu giúp tăng khả năng phát hiện của phương pháp hoặc luân chuyển các loại dung môi khác nhau phù hợp với quá trình phân tích bằng hệ thống LC/MS, GC/MS sẵn có.

mVAP được tích hợp hoàn toàn vào hệ thống MPS với khả năng xử lí đến 240* mẫu theo từng lô 6 mẫu. Quá trình thổi khô được thực hiện ở điều kiện nhiệt độ, áp suất chân không, tốc độ lắc do kỹ thuật viên cài đặt, các thông số được cài đặt một cách linh hoạt cho từng nhóm chất nhằm đạt được hiệu suất cao và hạn chế sự thất thoát chất phân tích.

Tự động hóa hoàn toàn quy trình thổi khô dung môi, tích hợp vào hệ thống MPS (Multi Purpose Sampler)

Explore our flyer

PHẦN MỀM MAESTRO

MAESTRO với giao diện thân thiện với người dùng, mang lại sự linh hoạt vượt trội cho việc chuẩn bị mẫu, phát triển phương pháp và tăng cường hiệu năng phân tích. MAESTRO có thể nhập dữ liệu mẫu từ bất kỳ hệ thống LIMS nào ở định dạng file CSV để hỗ trợ hoạt động quản lí phòng thí nghiệm, mang đến hiệu suất phân tích cao nhất.

Chỉ cần một phương pháp và một sequence được cài đặt sẵn, hệ thống sẽ vận hành từ khâu chuẩn bị mẫu và nạp mẫu đến GC/MS hoặc LC/MS. MAESTRO được thiết kế nhằm hướng đến sự đơn giản hóa đồng thời đảm bảo hiệu năng hoạt động ngày này qua ngày của phòng thí nghiệm.

Catalog của sản phẩm có thể tải tại đây