Module Thổi khô dung môi

Module Thổi khô dung môi

MULTI-POSITION EVAPORATION STATION mVAP

Module GERSTEL mVAP thực hiện quy trình thổi khô dung môi được tự động hóa hoàn toàn, cho phép làm giàu mẫu giúp tăng khả năng phát hiện của phương pháp hoặc luân chuyển các loại dung môi khác nhau phù hợp với quá trình phân tích bằng hệ thống LC/MS, GC/MS sẵn có.

mVAP được tích hợp hoàn toàn vào hệ thống MPS với khả năng xử lí đến 240* mẫu theo từng lô 6 mẫu. Quá trình thổi khô được thực hiện ở điều kiện nhiệt độ, áp suất chân không, tốc độ lắc do kỹ thuật viên cài đặt, các thông số được cài đặt một cách linh hoạt cho từng nhóm chất nhằm đạt được hiệu suất cao và hạn chế sự thất thoát chất phân tích.

Tự động hóa hoàn toàn quy trình thổi khô dung môi, tích hợp vào hệ thống MPS (Multi Purpose Sampler)

Explore our flyer

 


Để được hỗ trợ thêm xin vui lòng liên hệ:
???? Facebook/Linkedin: Gerstel Distributor
???? Email: indochina.COE@transmed.com.vn
???? Để xem các sản phẩm của GERSTEL: www.gerstel.com
Sản phẩm được phân phối độc quyền bởi công ty Transmed

Module Thổi khô dung môi