Vật tư tiêu hao

Xience Alpine - Khung giá đỡ stent phủ thuốc Everolimus

Lĩnh vực: Giải pháp về Tim mạch can thiệp.

Hệ thống thiết kế đưa stent cho những trường hợp tổn thương phức tạp, có nghiên cứu lâm sàng an toàn khi sử dụng Xience Alpine trên bệnh nhânhông 6F.

Xience Xpedition

Lĩnh vực: Giải pháp về Tim mạch can thiệp.

Xience Xpedition mang đến sự an toàn cao và khả năng tiến hành điều trị của tổn thương dài, mang đến sự vượt trội khi phải điều trị bằng stent kích thước ngắn phải sử dụng nhiều stent.

RX herculink elite renal stent system

Lĩnh vực: Giải pháp về Tim mạch can thiệp.

Thiết kế sản phẩm tuyệt vời và hiệu quả trong nghiên cứu lâm sàng nhờ bởi: Chất lượng sản phẩm tốt, tỉ lệ tái hẹp thấp, giảm huyết áp.

Emboshield

Lĩnh vực: Giải pháp về Tim mạch can thiệp

Khám phá mới trong kiểm soát ở cấp độ mới bao gồm: Khả năng luồn lách, tiếp cận và khả năng nhìn rõ

X-Act Carotid Stent System

Lĩnh vực: Giải pháp về Tim mạch can thiệp.

Thiết kế giúp tăng cường chịu được lực hướng tâm tại nơi tổn thương; Tăng cường khả năng bao phủ mảng xơ vữa giảm thiểu mảng xơ vữa bong ra khỏi lòng mạch, đầu stent nơi tiếp xúc với mô lành được thiết kế giảm lực tác động lên thành mạch