Emboshield

Lĩnh vực: Giải pháp về Tim mạch can thiệp

Khám phá mới trong kiểm soát ở cấp độ mới bao gồm: Khả năng luồn lách, tiếp cận và khả năng nhìn rõ

Khám phá mới trong kiểm soát ở cấp độ mới bao gồm: Khả năng luồn lách, tiếp cận và khả năng nhìn rõ


- Luồn lách: Ba loại dây dẫn 0.014" được thiết kế đặc biệt cho cấu trúc mạch cảnh để đảm bảo thành công luồn lách qua tổn thương

Loại Distal Access: Dây dẫn mềm hơn với khả năng mềm mại và khả năng xoay để tiếp cận thành công qua cấu trúc xoắn vặn.

Loại Workhorse: Mang đến khả năng mềm và khả năng hỗ trợ tối ưu để tiếp cận tốt hơn qua hầu hết các cấu trúc

Loại Hỗ trợ: Được thiết kế để mang đến tăng cường hỗ trợ cho việc đưa lưới lọc trong những góc cạnh khó


- Tiếp cận: 3 cách đưa dù lọc huyết khối mang đến các cánh tiếp cận khác nhau để tiếp cận được nhiều loại cấu trúc giải phẫu.

Barewire: Dây dẫn tiếp cận đồng thời với đưa dù dễ dàng qua những tổn thương chặt và cấu trúc phức tạp.
Fixed: Đưa dây dẫn qua trước rồi dù đưa theo sau để tăng khả năng xuyên qua tổn thương
Telescope: Từng bước đưa dây dẫn rồi đến đẩy dù theo để vừa hỗ trợ và tiếp cận qua tổn thương
- Khả năng nhìn: Khung bao quanh có cản quang để biết được vị trí và khả năng bung dù
- Đầu dây dẫn có một điểm 0.019" có nhiệm vụ thu dù; Đầu trên dù không có lỗ để tránh huyết khối lọt huyết khối trong khi thu dù; Chất liệu Nitinol giúp tiết diện nhỏ; Thiết kế dù tuyệt vời trong khả năng bắt huyết khối và đảm bảo dòng chảy; Lỗ dù 120 micromet với số lỗ tối đa đảm bảo cho việc bắt huyết khối và đảm bảo dòng chảy; Được tráng ái nước nên giảm khả năng bám protein và tiểu cầu; Khung được thiết kế Platium-Tungsten giúp nhìn rõ dưới cản quang và áp sát thành mạch; Dù luôn di động trên dây dẫn
- Có 2 loại dù: 5.0 mm và 7.2 mm