Wagtech Projects -Trace2o

Bộ XN nước - Các chỉ tiêu Hoá, Lý & Vi sinh - Aquasafe® WSL50 PRO

Aquasafe® WSL50 PRO

Là một bộ xét nghiệm nước di động tiên tiến để thử nghiệm tại hiện tường các thông số hoá, lý và vi sinh. Aquasafe®WSL50 PRO là bộ dụng cụ xét nghiệm cao cấp cho kết quả xét nghiệm chất lượng phòng thí nghiệm, với tất cả vật dụng được chưa trong một thùng cứng, bền, kín, chống thấm và có thể nổi trong nước. Một tủ ấm vi sinh hai buồng có thể gắn đế vào với thùng chứa, cho phép sử dụng dễ dàng cả ở cả hiện trường và phòng thí nghiệm.