Bộ tiêm mẫu đa chức năng

Bộ tiêm mẫu đa chức năng

Cooled injection system Gerstel CIS là một dạng PTV inlet (programmed-temperature vaporization) với khả năng tùy biến nhiều nhiệt độ khác nhau cho inlet của GC hoặc GC/MS Kết hợp với các chế độ khác nhau như On-column, Split, Spitless, Solvent vent, Stop flow nóng/lạnh cho phép CIS hoạt động với nhiều ứng dụng mà injector theo kiểu PTV của các hãng khác không thể đáp ứng.

Explore more

Flyer

Supplies


Để được hỗ trợ thêm xin vui lòng liên hệ:
???? Facebook/Linkedin: Gerstel Distributor
???? Email: indochina.COE@transmed.com.vn
???? Để xem các sản phẩm của GERSTEL: www.gerstel.com
Sản phẩm được phân phối độc quyền bởi công ty Transmed

Bộ tiêm mẫu đa chức năng