Kỹ thuật chiết pha rắn phân tán DPX

Kỹ thuật chiết pha rắn phân tán DPX

Disposable pipette extraction (DPX) là một kĩ thuật chiết pha rắn phân tán (dispersive solid phase extraction – dSPE). Đây là một kĩ thuật mới, cho phép chiết các phân tử chất phân tích trong dung dịch tương tự với kĩ thuật chiết lỏng-lỏng nhưng lượng dung môi sử dụng ít hơn nhiều, giúp tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường. Khác với kĩ thuật chiết pha rắn thông thường, DPX bao gồm vật liệu hấp phụ pha rắn được nhồi “lỏng lẻo” trong đầu tip pipette. Mẫu được hút trực tiếp vào đầu tip pipette này, tiếp xúc với vật liệu hấp phụ và trộn lẫn bằng cách rút không khí thông qua đầu tip. Quá trình trộn lẫn cực kỳ hiệu quả, mẫu được chiết nhanh chóng, mang đến hiệu suất cao.

 

Explore more

DPX CHO LC (LC/MS) VÀ GC (GC/MS)

 

DPX ghép nối với hệ thống sắc ký

Phương pháp chiết DPX được tự động hóa dễ dàng thông qua các hệ thống MPS (Multi Purpose Sampler) của GERSTEL, đồng thời dịch chiết sẽ được tiêm vào LC/MS, GC/MS nếu hệ thống MPS được ghép nối với thiết bị sắc ký đang sử dụng. Ngoài ra, các phương pháp chuẩn bị mẫu khác cũng có thể được áp dụng như tạo dẫn xuất hoặc thêm nội chuẩn. Kỹ thuật viên chỉ cần đưa mẫu thô vào hệ thống chuẩn bị mẫu tự động MPS và thao tác trên phần mềm MAESTRO, những công việc còn lại được thực hiện một cách tự động bao gồm cả việc vận hành hệ thống sắc ký LC/MS, GC/MS.

 

 

 

Giải pháp DPX tự động hóa cho GC và GC/MS

Để ghép nối DPX với hệ thống GC và GC/MS, cần phải sử dụng những hệ thống MPS có hai cánh tay robot; cho phép sử dụng hai loại xy-lanh khác nhau, một cho quá trình chiết bằng DPX, một cho quá trình tiêm mẫu và hệ thống sắc ký khí. Giới hạn phát hiện thấp cũng như năng suất chuẩn bị mẫu cao mà không thông qua bước làm giàu mẫu có thể đạt được bằng cách sử dụng phương pháp tiêm mẫu LVI (Large Volume Injection) kết hợp với hệ thống GERSTEL CIS (Cooled Injection System).

 

Giải pháp DPX tự động hóa cho LC và LC/MS

Tương tự với hệ thống sắc ký khí, để ghép nối DPX với các hệ thống sắc ký lỏng cần sử dụng MPS có hai cánh tay robot để sử dụng đồng thời hai xy-lanh, một cho quá trình chiết bằng DPX, một cho quá trình tiêm mẫu và hệ thống sắc ký lỏng.

Chức năng PrepAHead trong phần mềm MAESTRO cho phép quá trình chuẩn bị mẫu được thực hiện “chồng chéo” lên nhau, giảm thời gian chết, mang lại hiệu quả sử dụng thiết bị cao nhất.

 


Để được hỗ trợ thêm xin vui lòng liên hệ:
???? Facebook/Linkedin: Gerstel Distributor
???? Email: indochina.COE@transmed.com.vn
???? Để xem các sản phẩm của GERSTEL: www.gerstel.com
Sản phẩm được phân phối độc quyền bởi công ty Transmed

Kỹ thuật chiết pha rắn phân tán DPX