[Blog] Xác định kháng sinh trong trứng bằng phương pháp chiết và làm sạch tự động ghép nối với hệ thống LC-MS/MS

[Blog] Xác định kháng sinh trong trứng bằng phương pháp chiết và làm sạch tự động ghép nối với hệ thống LC-MS/MS

Giới thiệu

Kháng sinh là một nhóm thuốc thú ý dùng để tiêu diệt hoặc kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn, được sử dụng rất phổ biến nhằm kiểm soát dịch bệnh ở các loại thực phẩm đến từ động vật, bao gồm gà nuôi lấy trứng. Kháng sinh không chỉ tích lũy ở cơ thể của gà, mà còn tích lũy ở trứng, một sản phẩm rất quan trọng khi nuôi loại gia cầm này. Việc ăn trứng có chứa kháng sinh có thể gây ra những kích thích, khiến cơ thể bị dị ứng hoặc dẫn đến hiện tượng kháng thuốc của các loại vi khuẩn, gây ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của cơ thể người. Vì trứng là loại thực phẩm rất phổ biến nên việc kiểm soát kháng sinh trong trứng là nhu cầu thiết yếu.

Quá trình chiết xuất kháng sinh từ trứng gây nhiều thách thức, do phải trải qua nhiều công đoạn. Thành phần của trứng bao gồm lượng lớn lecithin, là hỗn hợp của phospholipid và chất béo. Những thành phần này sẽ được đồng chiết với các chất kháng sinh, gây hiện tượng "ion suppression" trong LC-MS/MS, làm giảm khả năng phân tích. Do vậy, dung dịch mẫu sau khi chiết phải trải qua quá trình làm sạch trước khi nạp vào LC-MS/MS, trong trường hợp này cột SPE Oasis PRiME HLB đã được sử dụng để loại bỏ đi lượng lớn chất béo đồng chiết trong nền mẫu.

Tóm tắt quy trình phân tích:

Công đoạn thủ công
 

+ 2 g trứng được cân vào vial 10 mL nắp vặn.

+ 10 µL của nội chuẩn 10 µg/mL được nạp vào vial.

Công đoạn tự động hóa
 

+ Gerstel MPS thêm 8.0 mL hỗn hợp acetonitrile:water với tỉ lệ 80:20 vào vial chứa mẫu.

+ Vial được chuyển tới module QuickMix, mẫu sẽ được lắc trộn ở nhiệt độ phòng trong vòng 2.5 phút với vận tốc 2000 rpm.

+ Vial được chuyển tới module CF200, dịch chiết và mẫu trong vial được ly tâm trong vòng 10 phút với tốc độ 2000 g nhằm tách dung dịch chiết ra khỏi nền mẫu.

+ MPS hoạt hóa cột Oasis PRiME HLB với 2.0 mL hỗn hợp acetonitrile:water (80:20).

+ MPS nạp 2 mL dịch chiết vào cột Oasis PRiME HLB đã hoạt hóa và thu lấy dung dịch đã làm sạch vào vial 2 mL.

+ MPS chuyển 250 µL của dịch chiết sau làm sạch qua vial khác.

+ MPS nạp 750 µL dung dịch ammonium acetate 5 mM, trộn đều bằng syringe và nạp mẫu vào LC/MS/MS.

 

Với tốc độ lắc trộn lên đến 2000 rpm của module QuickMix, lớn hơn bộ Agitator thông thường trên các hệ thống ủ nhiệt (~750 rpm), giúp làm tăng khả năng chiết xuất các hợp chất kháng sinh từ trong nền mẫu sang dung dịch chiết. Chiết bằng QuickMix được thực hiện trong vòng 2.5 phút, giúp tiết kiệm đến 27.5 phút khi so sánh với bước chiết thủ công (30 phút).

Cột Oasis PRiME HLB mang đến khả năng loại bỏ ảnh hưởng của lipid đến quá trình phân tích bằng sắc ký lỏng. So sánh 2 sắc ký đồ cho thấy sự ảnh hưởng của nền mẫu sau khi được clean-up bằng cột Oasis PRiME HLB đã giảm rõ rệt, phần lớn các chất phospholipid đã được loại bỏ.

Giới hạn định lượng của phương pháp thấp hơn năm lần so với nồng độ được ghi nhận trong công nghiệp. Đường chuẩn xây dựng trong nền mẫu trắng (matrix matching) tuyến tính với hệ số tương quan R2 = 0.99 hoặc lớn hơn.

Độ chính xác và độ lặp lại của phương pháp được xác định thông qua các mẫu QC ở các nồng độ thấp, trung bình và cao. Kết quả cho thấy giá trị độ chính xác trung bình cho là 102% (94.6% - 115%), %RSD là 3.92% (1.23% - 11.2%) cho tất cả các chất phân tích.

 

Việc tự động hóa quy trình bao gồm công đoạn chiết mẫu, làm sạch trên cột SPE (chiết pha rắn) nhằm loại bỏ nhiễu đến từ phospholipid và phân tích bằng LC/MS/MS là rất cần thiết, không những giúp cải thiện thông lượng mẫu mà còn đảm bảo độ tái lặp cho phương pháp phân tích. Trong nghiên cứu này, hệ thống Gerstel MPS robotic đã được sử dụng, kết hợp với phương pháp đã được tối ưu, các hợp chất kháng sinh đã được cô lập thông qua các bước chiết và làm sạch hoàn toàn tự động, bao gồm cả công đoạn nạp mẫu vào LC/MS/MS.

Trình bày nội dung: COE team

 


Để được hỗ trợ thêm xin vui lòng liên hệ:
???? Facebook/Linkedin: Gerstel Distributor
???? Email: khkt@transmed.com.vn
 Hotline: 0902 509 628 
???? Để xem các sản phẩm của GERSTEL: www.gerstel.com
Sản phẩm được phân phối độc quyền bởi công ty Transmed

[Blog] Xác định kháng sinh trong trứng bằng phương pháp chiết và làm sạch tự động ghép nối với hệ thống LC-MS/MS