[Blog] Định lượng Mycotoxins trong thực phẩm bằng hệ thống chuẩn bị mẫu tự động MPS kết hợp kỹ thuật DPX

[Blog] Định lượng Mycotoxins trong thực phẩm bằng hệ thống chuẩn bị mẫu tự động MPS kết hợp kỹ thuật DPX

Ứng dụng phân tích Mycotoxins: tại đây

Trình bày nội dung: COE team


Để được hỗ trợ thêm xin vui lòng liên hệ:
???? Facebook/Linkedin: Gerstel Distributor
???? Email: khkt@transmed.com.vn
 Hotline: 0902 509 628 
???? Để xem các sản phẩm của GERSTEL: www.gerstel.com
Sản phẩm được phân phối độc quyền bởi công ty Transmed

[Blog] Định lượng Mycotoxins trong thực phẩm bằng hệ thống chuẩn bị mẫu tự động MPS kết hợp kỹ thuật DPX