[Blog] Quy trình tự động hóa xác định 3-MCPD/GLYCIDOL trong dầu ăn

[Blog] Quy trình tự động hóa xác định 3-MCPD/GLYCIDOL trong dầu ăn

Trình bày nội dung: COE team

 


Để được hỗ trợ thêm xin vui lòng liên hệ:
???? Facebook/Linkedin: Gerstel Distributor
???? Email: khkt@transmed.com.vn
 Hotline: 0902 509 628 
???? Để xem các sản phẩm của GERSTEL: www.gerstel.com
Sản phẩm được phân phối độc quyền bởi công ty Transmed

[Blog] Quy trình tự động hóa xác định 3-MCPD/GLYCIDOL trong dầu ăn