Thiết bị Khoa học Kỹ thuật

[Blog] Phân tích bao bì thực phẩm bằng phương pháp giải hấp...

Những hiểu biết về sự tương tác giữa thực phẩm và bao bì là rất cần thiết để các nhà sản xuất thực phẩm có thể kiểm soát tốt chất lượng của sản phẩm trong suốt thời gian sử dụng. Trong quá trình bảo quản, có thể xảy ra trường hợp bao bì làm thất thoát thành phần từ thực phẩm hoặc các chất gây ô nhiễm từ bao bì sẽ xâm nhập vào bên trong sản phẩm, cả 2 trường hợp kể trên đều gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sản phẩm khi chúng làm mất đi mùi vị hoặc tạo nên những mùi không nên có trong sản phẩm. Để đánh giá hoặc xác định nguy cơ tiềm ẩn từ việc xâm nhập của các chất gây mùi, bao bì thực phẩm được phân tích bằng phương pháp giải hấp nhiệt trực tiếp (Direct Thermal Extraction – DTE). Một lượng nhỏ mẫu, khoảng 10 – 50 mg, được đặt trong ống giải hấp nhiệt, các chất phân tích VOCs hoặc SVOCs sẽ được giải hấp khỏi nền mẫu và lôi cuốn bởi dòng khí mang, đi vào hệ thống phân tích GC/MS.