[Blog] Phương pháp phân tích mùi hương kết hợp GC, GC/MS và thiết bị đo khứu giác - Kỳ 1

[Blog] Phương pháp phân tích mùi hương kết hợp GC, GC/MS và thiết bị đo khứu giác - Kỳ 1

Trình bày nội dung: COE team

 


Để được hỗ trợ thêm xin vui lòng liên hệ:
???? Facebook/Linkedin: Gerstel Distributor
???? Email: khkt@transmed.com.vn
????Hotline: 0902 509 628 
???? Để xem các sản phẩm của GERSTEL: www.gerstel.com
Sản phẩm được phân phối độc quyền bởi công ty Transmed

[Blog] Phương pháp phân tích mùi hương kết hợp GC, GC/MS và thiết bị đo khứu giác - Kỳ 1