UNITY-xr - Thiết bị giải hấp nhiệt đơn ống

UNITY-xr - Thiết bị giải hấp nhiệt đơn ống

UNITY-xr

Thiết bị giải hấp nhiệt một ống với khả năng nâng cấp chưa từng có

UNITY-xr ™ là thiết bị giải hấp nhiệt (TD) hàng đầu trong phân tích VOC và SVOC bằng các ống lấy mẫu hấp phụ dài 3 ½ inch (~ 9 cm). UNITY-rx là thiết bị giải hấp nhiệt một ống, nhưng có thể gắn với các mô-đun để trở thành các hệ thống đáp ứng các yêu cầu cần thiết của bất cứ phòng thí nghiệm phân tích hoá học nào, các mô-đun của UNITY-rx bao gồm:

- ULTRA-xr: bộ nạp mẫu tự động, với khay chứa lên đến 100 ống hấp phụ (TD tube), ULTRA-xr có khả năng thu hồi lại mẫu phân tích và lựa chọn kiểm soát các ống TD bằng mã vạch hay bằng RFID TubeTAG.

- Air Server-xr: thiết bị giúp quan trắc VOC online linh hoạt, có thể sử dụng để phân tich on-line các tiền chất ozone, terpens, các chất siêu dễ bay hơi, các hợp chất sunfua, các khí nhà kính. Air Server-xr cũng có thể lấy mẫu trực tiếp từ các túi chứa mẫu (gas sampling bag) hay các bính chứa mẫu Canister, bên trong Air Server-xr được trang bị bơm hút giúp lấy được cả mẫu ở áp suất thấp.

- CIA Advantage-xr: một thiết bị nạp mẫu không sử dụng tác nhận lạnh để phân tích các VOC & SVOC bằng GC(MS) từ các bình chứa mẫu canister và các mẫu không khí toàn phần (whole air sample).

 Catalog của sản phẩm có thể tải tại đây

                          

Unity-xr với Air Server-xr              Unity-xr với Ultra-xr và Air Server-xr.                            Unity-xr với CIA Advantage-xr