TC-20 & TC-20 TAG - Thiết bị luyện ống hấp phụ

TC-20 & TC-20 TAG - Thiết bị luyện ống hấp phụ

Thiết bị luyện và làm khô ống hấp phụ.

 TC-20 ™ và TC-20 TAG ™ là các thiết bị nhỏ gọn, độc lập để xử lý hay làm khô đồng thời lên đến 20 ống dung trong phân tích giải hấp nhiệt (TD tube). TC-20 được sử dụng trong kỹ thuật phân tích TD/GC(MS) giúp tăng năng suất sử dụng của phòng thí nghiệm, bằng cách xử lý các ống đã phân tích để tái sử dụng mà không phải dùng thiết bị giải hấp nhiệt, giúp tăng thời giản sử dụng của hệ thống TD/GC(MS). TC-20 TAG là một biến thể của TC-20 dành cho những người sử dụng cho các ống có gắn thẻ định danh RFID TubeTAG của Markes với các ống hấp phụ một lớp. Nó đặc biệt hữu ích cho những phòng thí nghiệm sử dụng EPA Method 325 của Hoa Kỳ.

Catalog của sản phẩm có thể tải tại đây

Lợi ích của TC-20 & TC-20 TAG

- Hiệu quả tối đa - Có thể tái xử lý cùng lúc đến 20 ống TD (kích thước tiêu chuẩn 3½ inch × ¼ inch OD. hay  các ông 60 mm × 6 mm OD. chỉ cần thay một vòng đệm đơn giản ) trong 30 phút.

- Chuẩn bị trước khi đi lấy mẫu thực địa - Sử dụng TC-20 hoặc TC-20 TAG để làm sạch 20 ống giúp tiết kiệm thời gian chiếm dụng thiết bị TD trong nhiều giờ.

- Giảm chi phí vận hành - TC-20 và TC-20 TAG sử dụng nitơ thay vì khí heli đắt tiền.

- Cải thiện độ tin cậy của phân tích – Xả khô sử dụng TC-20 và TC-20 TAG để loại bỏ lượng nước được thu trong quá trình lấy mẫu còn nằm lại trong ống, ngăn nó vào quá trình phân tích.