[Module] QLIMS Business Intelligence Suite

[Module] QLIMS Business Intelligence Suite

  • OnQ

Với việc áp dụng các công cụ Business Intelligence (BI) thế hệ mới, QLIMS mang đến nền tảng kinh doanh thông minh cho doanh nghiệp, dựa trên kết quả báo cáo, phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định. QLIMS Business Intelligence Suite đến từ nhà cung cấp Giải pháp BI hàng đầu Qlik Sense, một ứng dụng trực quan hóa dữ liệu tự phục vụ (Self-servive Business Intelligence, SSBI) thế hệ mới, cho phép người dùng dễ dàng xây dựng dashboard độc lập và linh hoạt, chuyển đổi insight về dữ liệu thành tài nguyên của doanh nghiệp mà không cần đến các chuyên gia CNTT hay chuyên gia phân tích dữ liệu.[1]

"QLIMS BI truly extends OnQ Software’s philosophy of breaking down silos and enabling the laboratory to do its best!"

Discover our blog

Business Intelligence là gì?[2]

Business Intelligence (BI) là phần mềm thu thập dữ liệu kinh doanh và trình bày dữ liệu đó bằng một giao diện thân thiện người dùng như báo cáo, bảng điều khiển, biểu đồ và đồ thị. Các công cụ BI cho phép người dùng doanh nghiệp truy cập các loại dữ liệu khác nhau — lịch sử và hiện tại, bên thứ ba và nội bộ, cũng như dữ liệu bán cấu trúc và dữ liệu phi cấu trúc như mạng xã hội. Người dùng có thể phân tích thông tin này để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của doanh nghiệp.

Theo tạp chí CIO: “Mặc dù Business Intelligence không cho người dùng doanh nghiệp biết phải làm gì hoặc điều gì sẽ xảy ra nếu họ tham gia một khóa học nhất định, nhưng BI cũng không chỉ tạo báo cáo. Thay vào đó, BI cung cấp một cách để mọi người kiểm tra dữ liệu nhằm hiểu xu hướng và rút ra những hiểu biết sâu sắc.”
Các tổ chức có thể sử dụng thông tin chuyên sâu thu được từ phân tích dữ liệu và thông tin kinh doanh để cải thiện các quyết định kinh doanh, xác định vấn đề hoặc sự cố, phát hiện xu hướng thị trường và tìm cơ hội kinh doanh hoặc doanh thu mới.


QLIMS Business Intelligence toàn diện mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp

QLIMS Business Intelligence trao quyền cho người dùng ở tất cả các cấp, để tạo KPI và tiến hành phân tích dự đoán.

Tìm kiếm các điểm dữ liệu có ý nghĩa mà không cần phải sử dụng nhiều bảng tính spreadsheet.

Người dùng không phải viết các truy vấn SQL phức tạp để tạo các số liệu đồ họa, công cụ đo lường và bảng biểu, điều này có thể được thực hiện bằng cách kéo và thả đơn giản để tạo báo cáo, cung cấp thông tin có giá trị về hiệu suất phòng thí nghiệm và đảm bảo phân bổ tài nguyên hiệu quả.

 

Doanh nghiệp có thể đánh giá hoạt động kinh doanh hiện tại của phòng lab, bao gồm

Cải thiện quá trình ra quyết định thông qua cải thiện về các khoản chi phí hoạt động, cơ cấu thu nhập.

Tận dụng những insight hữu ích theo mục đích cụ thể của từng phòng ban trong tổ chức như bộ phận kinh doanh và truyền thông, bộ phận hành chính nhân sự hoặc giám đốc tài chính.

Thúc đẩy tương tác kết nối và hỗ trợ lẫn nhau giữa các phòng ban trong tổ chức.

Lợi thế cạnh tranh. Trong khi các đối thủ cạnh tranh không tận dụng Self-service BI mà vẫn đang cố gắng tìm ra cách phân tích dữ liệu và chờ đợi báo cáo, thì doanh nghiệp của bạn đã có thể hành động dựa trên insight về dữ liệu chính của doanh nghiệp một cách dễ dàng với self-service BI.

Phát triển QLIMS dựa trên nền tảng Qlik Sense

Hình ảnh tương tác trực quan. Mọi dữ liệu phòng lab, bao gồm thông tin mẫu/batch, TAT, chi phí thử nghiệm, lấy mẫu hiện trường, tỷ lệ tái kiểm...được trực quan hóa, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và đưa ra các giải pháp vận hành tối ưu. 

Khả năng sáng tạo giao diện theo người dùng, giúp điều chỉnh thông tin phù hợp với tính chất đặc thù của từng phòng lab.

Khả năng kết nối với các hệ thống khác như hệ thống Tài chính/ERP, đảm bảo toàn bộ luồng cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và không gián đoạn.

Tốc độ hiển thị thông tin nhanh chóng cho hoạt động và báo cáo quản lý.

Trung tâm thông tin tập trung để tương tác và chia sẻ các phân tích có liên quan theo cách được kiểm soát có tổ chức.

Khả năng truy cập mọi lúc, mọi nơi vào tất cả các thiết bị người dùng. 

Trung tâm thông tin tập trung để tương tác và chia sẻ các phân tích có liên quan theo cách được kiểm soát có tổ chức.

 


References:

[1] OnQ Software (2018, 09 20). QLIMS Business Intelligence Suite. Retrieved from onq.com.au: https://www.onqsoft.com.au/qlims-business-intelligence-suite/ 

[2] IBM. What is business intelligence? Retrieved from www.ibm.com: https://www.ibm.com/topics/business-intelligence

 

 


Kết nối với chúng tôi tại:
☎️ Hotline: 028 3866 2068
LinkedIn: OnQ Software
???? Để xem thông tin website: https://onqsoft.com.au//

[Module] QLIMS Business Intelligence Suite