[Module] QLIMS Capa

[Module] QLIMS Capa

  • OnQ
Trong môi trường nghiên cứu, sản xuất và phân phối, việc tạo ra một sản phẩm thuốc hiệu quả đòi hỏi nhiều thời gian và chi phí cao. Do đó để giảm áp lực cạnh tranh trong thương mại hóa sản phẩm và giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh ở từng giai đoạn sản xuất, cần xây dựng một quy trình điều tra nghiêm ngặt và có cấu trúc, để xác định nguyên nhân không phù hợp cũng như ngăn chặn các vấn đề tương tự xảy ra trong tương lai, thiết lập nên công cụ quản lý Hành động khắc phục và phòng ngừa (CAPA). 
Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về Quản lý CAPA, lợi ích từ Module QLIMS CAPA và các bước thực hiện trong hệ sinh thái QLIMS.

Quản lý CAPA

CAPA (Hành động khắc phục và phòng ngừa) là một Module được sử dụng trong quản lý chất lượng để xác định và khắc phục các sự cố trong quy trình, sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Mục tiêu của CAPA là ngăn chặn các vấn đề tương tự xảy ra trong tương lai. Việc triển khai hiệu quả CAPA giúp các tổ chức duy trì các tiêu chuẩn cao về chất lượng và sự hài lòng của khách hàng, do đó nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh của họ trên thị trường.
Quản lý CAPA được xem như một hệ thống đầu cuối cung cấp các công cụ cần thiết để xác định, đánh giá và điều tra các sự cố. CAPA rất cần thiết để thực hiện và kiểm tra tính hiệu quả của yêu cầu kiểm soát chất lượng.
 

Lợi ích từ Module QLIMS CAPA

Trình quản lý QLIMS CAPA được thiết kế để duy trì các quy trình Khắc phục và Phòng ngừa đối với các sự cố chung, chỉ tiêu phân tích vượt quá phạm vi quy định và sự cố liên quan đến lỗi thiết bị, đồng thời tích hợp với các khả năng mở rộng của nền tảng QLIMS.
Dưới đây là những lợi ích của Module CAPA:
• Tuân thủ quy định (Regulatory Compliance)
• Đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp (Business Needs are Met)
• Thúc đẩy cải tiến liên tục (Prooting Continous Improvement)
• Khả năng giải quyết vấn đề (Problem Solving Capabilities)
• Giảm thiểu phàn nàn khách hàng (Reduction in Customer Complaints)

Các bước thực hiện CAPA

CAPA thường liên quan đến cách tiếp cận có cấu trúc và hệ thống để giải quyết vấn đề, bao gồm điều tra nguyên nhân gốc rễ, phát triển các hành động khắc phục và thực hiện các biện pháp phòng ngừa.
Dưới đây là 5 bước của CAPA:
[1] Detection
[2] Investigation
[3] Correction
[4] Review
[5] Incident resolved

Module CAPA trong QLIMS


Kết nối với chúng tôi tại:
☎️ Hotline: 028 3866 2068
LinkedIn: OnQ Software
???? Để xem thông tin website: https://onqsoft.com.au//

[Module] QLIMS Capa