Máy phục hồi chức năng bàn tay AMADEO

Máy phục hồi chức năng bàn tay AMADEO

Máy phục hồi chức năng bàn tay AMADEO® và phụ kiện là hệ thống trị liệu thông minh với sự hỗ trợ của robot, được thiết kế để phục hồi chức năng bàn tay, ngón tay; dành cho bệnh nhân bị rối loạn hoặc suy giảm kiểm soát vận động, giúp bệnh nhân cầm nắm, giải phóng, kiểm soát lực, phối hợp chuyển động, phản ứng, chọn lọc và kích hoạt sự vận động của tay/các ngón tay thông qua các tham số trị liệu được cấu hình trong phần mềm trị liệu TyroS.

 

Máy phục hồi chức năng bàn tay AMADEO® và phụ kiện là hệ thống trị liệu thông minh với sự hỗ trợ của robot, được thiết kế để phục hồi chức năng bàn tay, ngón tay; dành cho bệnh nhân bị rối loạn hoặc suy giảm kiểm soát vận động, giúp bệnh nhân cầm nắm, giải phóng, kiểm soát lực, phối hợp chuyển động, phản ứng, chọn lọc và kích hoạt sự vận động của tay/các ngón tay thông qua các tham số trị liệu được cấu hình trong phần mềm trị liệu TyroS.

AMADEO Produktfoto mit eingeschaltenem Bildschirm

 

 

Tùy thuộc vào tiến trình phục hồi chức năng, bác sĩ trị liệu có thể tùy chọn các mô-đun trị liệu thụ động, hỗ trợ hay chủ động.

 

 

 

AMADEO® được thiết kế linh hoạt, phù hợp cho cả người lớn và trẻ em.