Hệ thống phục hồi dáng đi LEXO

Hệ thống phục hồi dáng đi LEXO

Lexo, bước tới mỗi ngày !

Phục hồi dáng đi tự nhiên !

LEXO® là một hệ thống trị liệu cơ điện tử để phục hồi dáng đi tự nhiên với robot hỗ trợ cho những bệnh nhân bị hạn chế khả năng đi lại do tổn thương thần kinh trung ương và/hoặc ngoại vi, cũng như do các triệu chứng chỉnh hình, lão khoa và nhi khoa. Đảm bảo sử dụng hiệu quả thời gian trị liệu. 


LEXO®
bao gồm khối tạo dáng đi, giá đỡ khung chậu, khối vận hành,... để thiết lập các thông số trị liệu. Một hệ thống máy tính điều khiển cài đặt phần mềm TyroS với sự hỗ trợ bởi trọng lượng cơ thể tĩnh và động đóng vai trò Robot trị liệu phục hồi dáng đi sinh lý.

Suspension device from LEXO, patient in wheelchair

 

Hệ thống phục hồi dáng đi LEXO