Giải pháp cho môi trường

Giải pháp cho môi trường

Ngày nay thách thức về môi trường chưa bao giờ lớn như vậy, cho dù phân tích các chất gây ô nhiễm trong nước thải hay nước uống tinh khiết, đo chất lượng không khí trong nhà, phản ứng với thiên tai hay do con người gây ra, hoặc xác định các chất gây ô nhiễm đang nổi lên. Phân tích môi trường phải được thực hiện đáng tin cậy, hiệu quả hơn và có kết quả chất lượng cao hơn bao giờ hết.
Agilent cung cấp hơn 40 năm kinh nghiệm về phân tích và giám sát môi trường. Agilent có các dụng cụ, phụ kiện, hàng tiêu dùng và dịch vụ phù hợp để đáp ứng nhu cầu

Phân tích không khí

Phân tích không khí hiệu quả là rất quan trọng trong nhiều ứng dụng và môi trường. Cho dù để giám sát khí nhà kính hoặc để duy trì chất lượng cung cấp không khí trong các tòa nhà, trong hầm mỏ, hoặc các môi trường khác, phát hiện và đo lường một loạt các chất gây ô nhiễm không khí là một thách thức quan trọng, đang diễn ra.

Có rất nhiều mối nguy hiểm sức khoẻ liên quan đến chất gây ô nhiễm không khí độc hại cũng như những khó khăn trong việc giám sát do kích thước hạt, các chất lạ và sự phức tạp của nền mẫu. Khi các quy định trở nên chặt chẽ hơn, điều quan trọng là các nhà phân tích có thể nhanh chóng và dễ dàng thu thập các mẫu đồng nhất và thực hiện nhiều phương pháp kiểm tra để phát hiện ra một danh sách các chất gây hại có mặt trong môi trường sống.

Thiết bị GC/MS chất lượng cao của Agilent (hệ thống sắc ký khí khối phổ 7890B GC/5977 MS của Agilent kết hợp với thiết bị giải hấp nhiệt Thermal Desorber của Markes) là một giải pháp phân tích không khí hoàn chỉnh để đáp ứng những thách thức này. Các thiết bị của chúng tôi, cùng với các bộ phân tích được xây dựng sẵn sẽ giúp các phòng thí nghiệm của bạn thực hiện lấy mẫu không khí hiệu quả, giải hấp, phân tích thành phần hoá học và phân tích dữ liệu một cách hiệu quả kể cả các mẫu có hàm lượng chất ô nhiễm thấp.

Phân tích nước

Ô nhiễm nguyên tố vô cơ đối với các nguồn cấp nước có thể xảy ra từ các mỏ tự nhiên, cũng như từ các nguồn công nghiệp, nông nghiệp và hộ gia đình. Chất lượng nước uống cao là cần thiết, cho dù nguồn nước đóng chai hay vòi nước. Ngoài ra, môi trường dễ bị tổn hại bởi các chất gây ô nhiễm từ ngành công nghiệp như nước thải hoặc các phương pháp xử lý không phù hợp và đòi hỏi việc giám sát liên tục các chất gây ô nhiễm này. Nhưng bất kể nguyên nhân nào, việc theo dõi chính xác lượng chất ô nhiễm trong nước uống, nước thải, nước mặt và nước ngầm là cần thiết để đảm bảo chất lượng và bảo vệ sức khoẻ con người.

Hiện tại, một trong những thách thức lớn nhất trong phân tích nước là giám sát nhiều kim loại trong một số lượng lớn các mẫu với nồng độ khác nhau. Đáp ứng các yêu cầu này, Agilent đã phát triển một loạt các ứng dụng tiên tiến với nhiều công cụ có năng suất cao có độ nhạy cần thiết với khoảng động học rộng. Các giải pháp phân tích nước của chúng tôi cho phép phân tích các kim loại vi lượng trong nước ở nồng độ rất thấp ngay cả khi mẫu bị nhiễu nền.

Đất, bùn và trầm tích

Việc phân tích các chất gây ô nhiễm đất và xác định tác động của chúng đối với sức khoẻ con người và sự tăng trưởng của cây trồng là những lĩnh vực quan trọng của giám sát môi trường. Ngoài ra, các quy định đang ngày càng trở nên nghiêm ngặt và danh sách các chất độc hại phải được kiểm tra đang tăng lên, đòi hỏi các giải pháp phân tích đất chính xác và có độ nhạy cao với giới hạn phát hiện rất thấp. Phạm vi giám sát đất có thể bao gồm từ phân tích các kim loại độc hại tới các chất ô nhiễm hữu cơ, bao gồm các hydrocarbon đa vòng thơm (PAHs). Hydrocarbon dầu mỏ và nhiều loại thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ cũng phải được kiểm tra, và các phương pháp được sử dụng cần phải có hiệu quả, chi phí và hiệu quả để đảm bảo tuân thủ quy định. Các thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường của Agilent đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất về phân tích đất. Danh mục sản phẩm hoàn chỉnh của chúng tôi bao gồm các thiết bị di động, ICP-MS, ICP-OES, MP-AES, GC/MS và LC/MS cho phân tích thuốc trừ sâu, PAH, chất bay hơi, chất bán dễ bay hơi cùng với việc chuẩn bị mẫu, cột dụng cụ và phần mềm các giải pháp.