Frontier lab - Thiết bị liên quan đến nhiệt phân

Frontier lab - Thiết bị liên quan đến nhiệt phân

Hệ thống nhiệt phân đa chức năng bao gồm Máy phân nhiệt đa năng và các thiết bị phụ kiện của nó và giúp thực hiện việc xác định chi tiết các đặc tính nhanh chóng của vật liệu cao phân tử.

Kỹ thuật nhiệt phân (Pyrolyzer) cho GC(MS)

1. Các sản phẩm chính:

  • Các thiết bị liên quan đến nhiệt phân (Pyrolyzer)
  • Cột GC hợp kim, Max. temp. đến 470 ℃ (Ultra ALLOY® GC column)

 

2. Ứng dụng:

  • Nghiên cứu đặc tính của Polymer
  • oPhthalates in vật liệu – RoSH
  • Xác định microplastic – Môi trườn

3.Lĩnh vực:

- Vật liệu, Polmer & hoá học

- Môi trường (microplastic)

- Pháp y