Fedegari - Sản phẩm cho phòng thí nghiệm

Fedegari - Sản phẩm cho phòng thí nghiệm

THIẾT KẾ CHUYÊN NGHIỆP RIÊNG BIỆT CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA BẠN

Với hơn 60 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất phụ tùng nhà máy, hệ thống và hệ thống con, cùng với vốn kiến thức chuyên gia hàng đầu, dòng sản phẩm cho phòng thí nghiệm của chúng tôi sẽ mang đến cuộc cách mạng trong nền công nghiệp dược phẩm.

 TRANSMED tự hào là nhà phân phối chính hãng cho dòng sản phẩm này.

Sản phẩm cho phòng thí nghiệm

  1. Tủ hấp tiệt trùng (STERILIZER/Autoclave):
  • Kiểu đứng (FVG, FVS, FAV/V1): 50, 75, 140 & 188 L

  • Kiểu để bàn (FOB): 45, 75, 90 & 122 L

 

 2. Thiết bị rửa và tiệt trùng(washer & sterilizer):

  • Thể tích: 300 … 730 L

  • Ứng dụng:

- Vi sinh, Sinh dược phẩm & Mỹ phẩm

- Thực phẩm, Vật tư Y tế, Máy móc …

- Đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất: EN, ISO …