Cầu thang tập đi thông minh DST Triple Sense

Cầu thang tập đi thông minh DST Triple Sense

  • DPE

DST cung cấp một chương trình phục hồi dáng đi toàn diện, được thiết kế riêng để luyện tập theo ba chức năng vận động cơ bản:đi bộ, leo cầu thang và vượt dốc.

Bằng một cú nhấp chuột, có thể dễ dàng điều chỉnh độ cao và độ dốc của cầu thang để phù hợp với khả năng và nhu cầu hiện tại của người bệnh.

DST cung cấp một chương trình phục hồi dáng đi toàn diện, được thiết kế riêng để luyện tập theo ba chức năng vận động cơ bản:đi bộ, leo cầu thang và vượt dốc.

Bằng một cú nhấp chuột, có thể dễ dàng điều chỉnh độ cao và độ dốc của cầu thang để phù hợp với khả năng và nhu cầu hiện tại của người bệnh.

 

Trị liệu Phục hồi chức năng dáng đi bằng DST Triple Sense