[Blog] Lựa chọn hệ thống quản lý thông tin phòng thí nghiệm...

Một hệ thống quản lý thông tin phòng thí nghiệm (LIMS) phù hợp chỉ khi LIMS được sử dụng hiệu quả trong phòng thí nghiệm, dựa trên cơ sở hạ tầng CNTT của doanh nghiệp và quy trình công việc của tất cả các bên liên quan. Mức độ hiệu quả được đo lường bằng việc cải thiện đáng kể năng suất phòng thí nghiệm, tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành quản trị.

Lựa chọn giải pháp CNTT thích hợp cho phòng thí nghiệm có thể khó khăn vì trước tiên, doanh nghiệp cần xác định nhu cầu chính xác và tìm hiểu thêm về các loại hệ thống thông tin phòng thí nghiệm đã và đang được thương mại hóa trên thị trường hiện nay.

Bài viết này giúp gợi ý một số tiêu chí, giúp doanh nghiệp có thể lựa chọn phần mềm LIMS hiệu quả nhất dựa trên các tính năng, giao thức an toàn, khả năng và chi phí của nó.

 

 

[Blog] Sự khác biệt giữa sản phẩm: ELN, LIMS, CDS, LES

Hệ thống quản lý thông tin (MIS) là một hệ thống thông tin mà các tổ chức sử dụng để truy cập cơ sở dữ liệu, quản lý và phân tích. Mặc dù các doanh nghiệp sử dụng hệ thống MIS khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một mục tiêu: cung cấp cho người quản lý thông tin để đưa ra quyết định tốt hơn. Trong môi trường phát triển kinh doanh hiện nay, việc tiếp cận thông tin chính xác và kịp thời là rất quan trọng để thành công. MIS cho phép các nhà quản lý theo dõi các chỉ số hiệu suất, xác định xu hướng và đưa ra quyết định sáng suốt về nơi phân bổ nguồn lực.

Trong bài viết này sẽ xem xét sự khác biệt chính giữa bốn loại hệ thống tin học phổ biến – Sổ tay điện tử phòng thí nghiệm (ELN), Hệ thống quản lý thông tin phòng thí nghiệm (LIMS), Hệ thống dữ liệu sắc ký (CDS) và Hệ thống thực thi phòng thí nghiệm (LES), trong từng vai trò của từng hệ thống, sự tương đồng & khác biệt nhau. Điều quan trọng là không chỉ có một hệ thống tổng thể để quản trị tất cả dữ liệu. Các doanh nghiệp đều sẽ cần cân nhắc lợi ích kinh doanh của giải pháp tốt nhất và những thách thức công nghệ của việc tích hợp hệ thống.

[Blog] Lab 4.0–Xây dựng phòng Lab QA của tương lai

Chuyển đổi kỹ thuật số đã thay đổi đáng kể cách thức hoạt động của nhiều tổ chức trên toàn cầu. Nhưng trong nhiều cách, phòng Lab đảm bảo chất lượng (QA) – dù thuộc lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, dược phẩm, khoa học môi trường hoặc bất kỳ lĩnh vực nào khác – vẫn đang hoạt động giống như những năm 1990. Vì vậy, phòng thí nghiệm QA và QC trong tương lai cần phải nhanh hơn, đáng tin cậy hơn và sẵn sàng thích ứng với các yêu cầu quy định ngày càng phát triển. Nền tảng công nghệ phù hợp có thể đảm bảo doanh nghiệp bắt kịp với khối lượng công việc cao hơn, đồng thời hỗ trợ nhân viên làm việc từ xa và duy trì, hoặc thậm chí nâng cao năng suất.

"Bạn sẵn sàng bắt đầu, OnQ sẵn sàng hỗ trợ"

Discover Our Blog