QLIMS SaaS

LIMS is just the starting point for your informatics platform

 

Phần mềm QLIMS cho Phòng thử nghiệm môi trường

Với tư cách là nhà cung cấp lâu năm cho Ngành Môi trường và Hóa chất, OnQ hiểu rằng các nhà quản lý phòng thí nghiệm đang cảm thấy áp lực để đáp ứng nhu cầu thử nghiệm trong điều kiện hạn chế nguồn lực hơn, cải tiến năng suất vận hành, tìm ra các workload issues hoặc khắc phục điểm dữ liệu bị suy yếu hoặc nghẽn cổ chai.

Vì vậy, QLIMS cung cấp một nền tảng trung tâm cho tất cả các hoạt động của phòng thí nghiệm, cải thiện hiệu quả hoạt động tổng thể bằng cách thúc đẩy phương pháp tiếp cận phòng thí nghiệm không cần giấy tờ. Ưu điểm chính nằm ở việc giảm sai sót của con người thông qua khả năng giao tiếp với máy sắc ký, khối phổ kế, máy phân tích và các thiết bị khác dẫn đến việc chuyển trực tiếp các kết quả xét nghiệm vào LIMS. Hơn nữa, tất cả dữ liệu này được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu trung tâm an toàn thay vì sổ ghi chép và bảng tính, do đó việc truy xuất thông tin rất nhanh chóng và dễ dàng.

 

Phần mềm QLIMS cho Phòng thử nghiệm dầu và khí đốt thiên nhiên

Với những tiến bộ liên tục trong công nghệ Dầu và Khí đốt tự nhiên, OnQ hiểu rằng các nhà quản lý phòng thí nghiệm đang cảm thấy áp lực để đáp ứng nhu cầu thử nghiệm trong điều kiện hạn chế nguồn lực hơn, cải tiến năng suất vận hành, tìm ra các workload issues hoặc khắc phục điểm dữ liệu bị suy yếu hoặc nghẽn cổ chai.

Vì vậy, QLIMS cung cấp một nền tảng trung tâm cho tất cả các hoạt động của phòng thí nghiệm, cải thiện hiệu quả hoạt động tổng thể bằng cách thúc đẩy phương pháp tiếp cận phòng thí nghiệm không cần giấy tờ. Ưu điểm chính nằm ở việc giảm sai sót của con người thông qua khả năng giao tiếp với máy sắc ký, khối phổ kế, máy phân tích và các thiết bị khác dẫn đến việc chuyển trực tiếp các kết quả xét nghiệm vào LIMS. Hơn nữa, tất cả dữ liệu này được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu trung tâm an toàn thay vì sổ ghi chép và bảng tính, do đó việc truy xuất thông tin rất nhanh chóng và dễ dàng.

Discover our brochure

Phần mềm QLIMS cho Phòng thử nghiệm hóa chất

Với tư cách là nhà cung cấp lâu năm cho Ngành Môi trường và Hóa chất, OnQ hiểu rằng các nhà quản lý phòng thí nghiệm đang cảm thấy áp lực để đáp ứng nhu cầu thử nghiệm trong điều kiện hạn chế nguồn lực hơn, cải tiến năng suất vận hành, tìm ra các workload issues hoặc khắc phục điểm dữ liệu bị suy yếu hoặc nghẽn cổ chai.

Vì vậy, QLIMS cung cấp một nền tảng trung tâm cho tất cả các hoạt động của phòng thí nghiệm, cải thiện hiệu quả hoạt động tổng thể bằng cách thúc đẩy phương pháp tiếp cận phòng thí nghiệm không cần giấy tờ. Ưu điểm chính nằm ở việc giảm sai sót của con người thông qua khả năng giao tiếp với máy sắc ký, khối phổ kế, máy phân tích và các thiết bị khác dẫn đến việc chuyển trực tiếp các kết quả xét nghiệm vào LIMS. Hơn nữa, tất cả dữ liệu này được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu trung tâm an toàn thay vì sổ ghi chép và bảng tính, do đó việc truy xuất thông tin rất nhanh chóng và dễ dàng.

 

Phần mềm QLIMS cho Phòng thử nghiệm Dược phẩm

Trong ngành công nghiệp dược phẩm nói chung, chất lượng và tính toàn vẹn của các công trình nghiên cứu và phát triển trước đó là hai trong số nhiều điều kiện tiên quyết. Vì vậy, cần có một hệ thống quản lý thông tin phòng thí nghiệm (LIMS), để đảm bảo dữ liệu được thu thập, theo dõi và duy trì trong toàn bộ quy trình sản xuất.

Với quản lý dữ liệu an toàn, quá trình kiểm tra, chữ ký điện tử và quy trình làm việc tự động, QLIMS đảm bảo rằng các công ty dược phẩm có thể đáp ứng các yêu cầu quy định và hoạt động một cách tự tin.

Discover our brochures