Phần mềm QLIMS cho Phòng thử nghiệm Dược phẩm

Phần mềm QLIMS cho Phòng thử nghiệm Dược phẩm

  • OnQ

Trong ngành công nghiệp dược phẩm nói chung, chất lượng và tính toàn vẹn của các công trình nghiên cứu và phát triển trước đó là hai trong số nhiều điều kiện tiên quyết. Vì vậy, cần có một hệ thống quản lý thông tin phòng thí nghiệm (LIMS), để đảm bảo dữ liệu được thu thập, theo dõi và duy trì trong toàn bộ quy trình sản xuất.

Với quản lý dữ liệu an toàn, quá trình kiểm tra, chữ ký điện tử và quy trình làm việc tự động, QLIMS đảm bảo rằng các công ty dược phẩm có thể đáp ứng các yêu cầu quy định và hoạt động một cách tự tin.

Discover our brochures

Phần mềm LIMS cho dược phẩm thường có những yêu cầu khác nhau tùy thuộc vào phân loại phòng thí nghiệm. Nếu sản phẩm LIMS dành cho R&D dược phẩm mang tính linh hoạt hơn, đáp ứng đa dạng và khối lượng dữ liệu lớn, thì với bộ phận QA/QC, phần mềm LIMS được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt theo SOP và tuân thủ quy định. Phần mềm QLIMS từ OnQ được thiết kế theo nhu cầu người dùng, đáp ứng cho các môi trường thử nghiệm khác nhau. Từ phát triển các biệt dược mới, tổng hợp tổ chức "khung" (scaffold) phân tử nhỏ, biến đổi dòng tế bào để tạo ra sinh phẩm mới, cho đến các quá trình nghiên cứu hoặc sản xuất phân tích sinh học, OnQ đều có các giải pháp LIMS phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Bằng việc cung cấp LIMS như một nền tảng hoạt động, QLIMS không chỉ đáp ứng nhu cầu của phòng thí nghiệm trong quản lý đầu cuối mà còn cung cấp một lượng lớn dữ liệu kiểm soát chất lượng (QC), để khai thác và phân tích cho hoạt động kinh doanh. Điều này cho phép doanh nghiệp đưa ra quyết định thúc đẩy bởi dữ liệu dựa trên nền tảng với đầy đủ thông tin.

Nền tảng LIMS (LIMS as a Platform) dành cho Phòng Lab Dược phẩm hỗ trợ:

+ Kiểm soát chất lượng nguyên liệu thô | Raw materials quality control

+ Kiểm soát chất lượng thành phẩm | Finished products quality control

+ Hiệu chuẩn và bảo trì thiết bị | Instrument calibration and maintenance

+ Sự ổn định | Stability

+ Theo dõi vật tư và hóa chất tồn kho | Lab inventory and reagents tracking

+ Biểu đồ thống kê kiểm soát chất lượng | Statistical quality control charting

+ Tuân thủ quy định CFR 21 Part 11 | CFR 21 Part 11 compliance

+ Báo cáo tự động | Automated reporting

+ Tích hợp thiết bị | Instrument integration

+ Tích hợp phần mềm Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP

+ Ban hành chứng nhận phân tích CoA | CoA generation

+ Chữ ký điện tử | Electronic signatures

+ Theo dõi Không đạt yêu cầu kỹ thuật | Out of specification tracking

+ Tái phân loại lô sản phẩm | Product re-grading

+ Hành động khắc phục phòng ngừa | CAPA

+ Theo dõi nhà cung cấp | Supplier tracking

+ Tiết giảm thử nghiệm | Reduced testing

+ Thử nghiệm xác nhận | Confirmatory testing

+ Công thức bào chế | Formulations

+ Theo dõi đào tạo nhân viên | Staff training tracking

Phần mềm QLIMS hỗ trợ thực hiện quy trình với những công nghệ tiên tiến nhất, cung cấp một giao diện thân thiện dễ sử dụng, và liên kết bảo mật tự động giữa hệ thống và thiết bị để tối đa hóa nguồn lực phòng thí nghiệm và đơn giản hóa các công việc phức tạp. Mỗi một bước của quá trình đều được ghi lại trong Audit trail

 

HỖ TRỢ THẨM ĐỊNH

Đẩy nhanh tiến độ (fast track) thẩm định lắp đặt/vận hành/hiệu năng (IQ/OQ/PQ) với một phần mềm

Gói thẩm định bao gồm bộ tài liệu chi tiết dùng cho:

+ Thẩm định lắp đặt, IQ - liên quan đến kiểm định kỹ thuật như triển khai và sao lưu.

+ Thẩm định vận hành, OQ – giao thức (protocols) của các chức năng cốt lõi bao gồm kiểm soát truy cập, cảnh báo và audit -- nhờ vậy tiết giảm đáng kể công sức cho khách hàng.

+ Thẩm định hiệu năng, PQ – các tài liệu có thể chuyển thành giao thức (pre-documented protocols) để hướng dẫn khách hàng.

 

TÍCH HỢP ERP

 

 

QLIMS có thể được tích hợp dễ dàng với tất cả các giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP trên thị trường hiện nay, cho phép tự động hóa quy trình hoàn chỉnh từ đầu tới cuối - từ tiếp nhận mẫu tới gửi trả kết quả - cũng như thông tin cần thiết cho phân tích tài chính.

QLIMS dựa trên Giao diện lập trình ứng dụng chuẩn hóa (API), giúp dễ dàng tích hợp trực tiếp vào hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP. Việc nâng cấp được thực hiện bởi OnQ Software, đội ngũ kỹ sư CNTT/IT khách hàng, hoặc các đối tác kỹ sư toàn cầu đạt chứng chỉ (certified developers) của OnQ.

 

THIẾT LẬP CẤU HÌNH THEO NHU CẦU CỤ THỂ

Nhân viên phòng thí nghiệm phải có khả năng triển khai và duy trì hệ thống LIMS của họ mà không cần đến kiến thức phát triển phần mềm hoặc kỹ năng lập trình.

Với công cụ sẵn có trong QLIMS, người dùng có thể:

• Thiết lập cấu hình theo phân quyền.

• Thêm trường tác vụ mới theo nhu cầu.

• Liên kết các trường tác vụ trong QLIMS với nhau

• Thay đổi cách thức tìm kiếm theo dạng lưới (searchable grids), kéo thả (drop down) hoặc tự điền (auto complete).

• Ẩn trường tác vụ, thay đổi tên nhãn.

Đối với các phòng thí nghiệm đã thực hiện đánh giá hệ thống, Thiết lập cấu hình chủ động không chỉ giúp tiết kiệm thời gian khi phải thực hiện thay đổi mà còn giúp tiết kiệm chi phí tái đánh giá, hệ thống hóa tài liệu, và quy trình triển khai.


Kết nối với chúng tôi tại:
☎️ Hotline: 028 3866 2068
LinkedIn: OnQ Software
???? Để xem thông tin website: https://onqsoft.com.au//

 

Phần mềm QLIMS cho Phòng thử nghiệm Dược phẩm