Chuẩn bị mẫu cho GCMS

Centri 90

Centri 90

Hệ thống thông lượng cao dành cho phân tích hàng ngày sử dụng kỹ thuật HeadSpace & SPME

Centri 90 là một nền tảng tự động để lấy mẫu và làm giàu định kỳ bằng Headspace, SPME và SPME-Arrow, thêm vào đó hiệu suất sắc ký được nâng cao bằng kỹ thuật cô đặc mẫu bằng bẫy.

Cùng với các tùy chọn nâng cao để quản lý nước, Centri 90 có hiệu năng phân tích tuyệt vời trên phạm vi rộng các chất phân tích và đặc biệt là đối với các VVOC (Very Volatiles Organic Compound) rửa giải sớm.

Các chế độ tiêm mẫu thông thường trên GC vẫn khả dụng, giúp bạn duy trì các quy trình phân tích thông thường đồng thời bạn còn sử dụng được kỹ thuật cô mẫu bằng bẫy tập trung.

Centri 180

Centri 180

Hệ thống linh hoạt để phân tích hàng ngày với độ nhạy cao sử dụng quy trình dựa trên headspace, SPME, giải hấp nhiệt và HiSorb

Centri 180 là một dàn máy tự động để phân tích độ nhạy cao sử dụng các kỹ thuật chiết mẫu headspace, SPME và SPME-Arrow, giải hấp nhiệt trên ống hấp phụ (TD tube) và chiết hấp thụ dung lượng cao (HiSorb), thêm vào đó hiệu suất sắc ký được nâng cao bằng kỹ thuật cô đặc mẫu bằng bẫy.

Bằng cách cho phép các phòng thí nghiệm bận rộn thích ứng với những thay đổi về nhu cầu đối với các ứng dụng khác nhau, Centri 180 được xây dựng dựa trên các khả năng của Centri 90 và có sẵn dưới dạng bản nâng cấp từ Centri 90. Trong suốt quá trình, hiệu quả được duy trì bằng cách chạy trình tự không giám sát cho tất cả các chế độ ứng dụng.

Centri 180 có thể được sử dụng với các lựa chọn khí mang khác nhau (heli, hydro và nitơ) cho phép phân tích linh hoạt hơn và tiết kiệm chi phí.

Centri 360

Centri 360

Hệ thống chiết và làm giàu mẫu đa chế độ cao cấp nhất cho GC/MS

Centri 360 được thiết kế cho các nhà phân tích cần lập hồ sơ toàn diện về mẫu (sample profiling) và các phòng thí nghiệm cần sử dụng nhiều kỹ thuật chuẩn bị mẫu.

Được hỗ trợ bởi khả năng tự động hóa với robot cao cấp nhất trong phân khúc, Centri 360 mang đến sự linh hoạt vô cùng để chiết và làm giàu các VOC và SVOC nhanh chóng và hiệu quả mà không cần giám sát. Với nhiều chế độ lấy mẫu và thiết kế theo mô-đun, Centri có tính linh hoạt tối đa cho các loại mẫu rắn, mẫu lỏng và mẫu khí.

Cải tiến quan trọng nhất và là trái tim của Centri là sự kết hợp với công nghệ bẫy tập chung không tác nhân lạnh tiên tiến của Markes, Centri tối ưu hóa độ nhạy phân tích và nâng cao chất lượng thông tin thu được từ GC/MS

"Làm việc với Centri mở ra cánh cửa, theo cách hoàn toàn tự động, đến những khả năng mới trong phân tích chất bay hơi. Việc sử dụng kỹ thuật bẫy và chiết tích lũy nhiều lần giúp cải thiện đáng kể lượng thông tin thu được trong các nghiên cứu các chất chuyển hoá bay hơi không định trước. Centri cung cấp các khả năng độc đáo với giao diện thân thiện với người dùng" Giorgia Purcaro, Analytical Chemistry Professor (University of Liège, Belgium)