Giải pháp về Tim mạch can thiệp

Giải pháp về Tim mạch can thiệp

Thiết bị tim mạch được sử dụng ngày nay đổi mới không ngừng và hàng năm các nghiên cứu và tiến bộ khoa học liên tục được công bố. Ngày nay những đột phá mới đưa ra những chuẩn mực mới và không dừng lại tại đó trong đó tập trung vào kiểm soát sự sửa chữa, tái cấu trúc và hàn gắn cấu trúc.
    Sản phẩm tim mạch của chúng tôi mang đến sự cộng tác có chiều sâu giữa các nhà khoa học, các bác sĩ, và những người bệnh qua hàng thập kỷ qua mang đến những nhóm sản phẩm
• Đa chủng loại trong stent kim loại thường và stent phủ thuốc
• Công nghệ tim cấu trúc ít xâm lấn
• Hệ thống dù ngăn huyết khối và stent mạch cảnh
• Hệ thống stent ngoại biên
• Bóng giãn nở
• Dây dẫn đường
• Thiết bị đóng mạch