Giải pháp ung thư

Giải pháp ung thư

Ung thư ở Việt Nam đang trở thành nguyên nhân gây tử vong ở nhóm bệnh không lây nhiễm. Theo thống kê, hàng năm có hơn 200.000 bệnh nhân ung thư mới và khoảng 100.000 người chết vì ung thư. Khoảng một nửa các ca phát hiện ung bướu vào giai đoạn cuối. Bên cạnh việc tước đi sinh mạng của người bệnh, bệnh ung thư còn làm gia đình bệnh nhân kiệt quệ vì chi phí khám chữa bệnh đắt tiền. Chúng tôi cùng với các đối tác chuyên nghiệp đã đưa ra các giải pháp chống ung thư toàn diện, điều trị đa mô thức đến điều trị giảm nhẹ giai đoạn cuối.