Giải pháp cho Xăng dầu và Hóa chất

Thế giới chạy về năng lượng, và các công ty năng lượng cần định vị, khai thác và tinh chế nhiên liệu hiệu quả và chi phí có hiệu quả. Các giải pháp của chúng tôi giúp khách hàng tối đa hoá sản xuất và dự báo sự thất bại trong các nhà máy lọc dầu của họ trước khi chúng xảy ra. Agilent cũng giúp các nhà nghiên cứu năng lượng điều tra nhiên liệu sinh học, nhiên liệu tái tạo và các dạng năng lượng thay thế khác.

Sản phẩm