PHẦN MỀM MAESTRO

MAESTRO với giao diện thân thiện với người dùng, mang lại sự linh hoạt vượt trội cho việc chuẩn bị mẫu, phát triển phương pháp và tăng cường hiệu năng phân tích. MAESTRO có thể nhập dữ liệu mẫu từ bất kỳ hệ thống LIMS nào ở định dạng file CSV để hỗ trợ hoạt động quản lí phòng thí nghiệm, mang đến hiệu suất phân tích cao nhất.

Chỉ cần một phương pháp và một sequence được cài đặt sẵn, hệ thống sẽ vận hành từ khâu chuẩn bị mẫu và nạp mẫu đến GC/MS hoặc LC/MS. MAESTRO được thiết kế nhằm hướng đến sự đơn giản hóa đồng thời đảm bảo hiệu năng hoạt động ngày này qua ngày của phòng thí nghiệm.

Catalog của sản phẩm có thể tải tại đây