Transmed

Trụ sở chính

Tầng 3, Tòa nhà Sapphire Palace, số 4 Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội

(+84) 24 3640 4550 - Fax: (+84) 24 3640 5497

Văn phòng đại diện TP.HCM

Tầng 3, số 42-42A đường Đồng Nai, Phường 15, Quận 10

(+84) 28 38662068 / (+84) 28 38662067 - Fax: (+84) 28 38662069

gửi liên hệ tới chúng tôi.